Informatie voor werkgevers


Op deze website staat informatie voor werkgevers die vacatures hebben en deze vacatures willen laten vervullen door re-integratie kandidaten.

Aan het werk

In Nederland zijn ongeveer 900.000 arbeidsongeschikten, waarvan een groot deel nog aan het werk kan. Deze groep is  afgekeurd voor de oorspronkelijke baan, maar is wel geschikt om ander (aangepast) werk te doen.

Wat doen re-integratiebedrijven?

Re-integratiebedrijven en Arbo-diensten ondersteunen de werkgever door arbeidsongeschikten weer aan een passende baan te helpen. Dat kan bij een nieuwe werkgever zijn of bij de werkgever waar zij arbeidsongeschikt werden. Sommige dienstverleners oriënteren zich op het hele veld en andere specialiseren zich. Bedrijven kunnen zich specialiseren op vele gebieden, zoals bijvoorbeeld in het bemiddelen van mensen met psychosociale klachten.

Een re-integratiebedrijf kiezen

Een re-integratiebedrijf kan hulp bieden wanneer u een arbeidsongeschikte medewerker niet zelf kunt re-integreren. Let op de volgende punten bij het kiezen van een geschikt re-integratiebedrijf:

  • Win advies in bij een arbeidsdeskundige over de aard van de klachten en mogelijke oplossingen

  • Kies een re-integratiebedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van de klachten

  • Kijk naar de ervaringen van het bedrijf, passen die bij de klachten en/of uw branche?

  • Heeft het bedrijf ervaring in uw branche?

  • Wat is het slagingspercentages van hun bemiddeling?

  • Raadpleeg anderen naar hun ervaringen met het bedrijf

  • Maak duidelijke afspraken over de voortgangsrapportages en uitwisseling van gegevens

  • U hebt recht om te horen hoe het re-integratietraject verloopt

  • Vraag bij uw WIA-verzekeraar of u korting krijgt bij bepaalde re-integratiebedrijven en of u daarin een vrije keuze hebt.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u door naar het UWV.

Het platform voor personeel cv`s, vacatures en uitzendbureaus

Outplacement van 2Aline in Amsterdam 
goto E-Smart.nlgoto Beheren