Outplacement

Wat is outplacement?

Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden.

Outplacement als u werkt

Bij outplacement komen u en uw werkgever meestal overeen dat u (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting, en dat u niet meer terugkeert op uw oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: u wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Hoe het werkt

Outplacement wordt vaak aangeboden in geval van een onoplosbaar arbeidsconflict, reorganisatie of wanneer u vastloopt in uw carrière. Bij gedwongen onvrijwillig vertrek krijgt u vaak ook de mogelijkheid te kiezen tussen een geldbedrag of outplacement. Let bij deze beslissing goed op de arbeidsmarkt en uw arbeidsverleden. Vooral wanneer de arbeidsmarkt krap is en misschien uw leeftijd een rol speelt kan de begeleiding die een outplacementbureau biedt, goed uitkomen.

 

  

 

 

 

 


Consolid is gespecialiseerd in de sectoren personen­vervoer, wegtransport, railvervoer en beveiliging.

 

 


Outplacement zonder werk

Wie al ontslagen is of zonder werk zit, kan vaak ook bij outplacementbureaus terecht. Echter zijn de trajecten over het algemeen erg prijzig omdat die bureaus normaal door werkgevers betaald worden. Het komt voor dat bureaus aparte prijzen voor particulieren hanteren. Hier kunt u het beste eerst naar vragen voordat u zich aanmeldt.


Een outplacementbureau kiezen

Er zijn veel verschillende outplacementbureaus. Grote, gerenommeerde bureaus, eenpitters en er zijn outplacementbureaus die gebonden zijn aan grote bedrijven en instellingen. Let er op dat het klikt met een bureau. Dat betekent dat het contact tussen u en de consultant goed loopt, maar ook dat de werkwijze van het bureau bij u past. Informeer naar de visie en gebruikte methoden van het bureau en beslis pas na het eerste gesprek of er een klik is.
Stel kritische vragen over hoe het bureau met uw persoonlijke informatie omgaat en welke gegevens ze wel en niet aan uw werkgever doorspelen.
Grote bureaus zijn niet per definitie beter dan kleine of andersom. Informeer altijd naar de gehanteerde aanpak, onderzoek wat het traject precies inhoudt en vraag naar de resultaten met andere kandidaten. Kijk ook rond in uw netwerk, misschien kent u iemand die met een re-integratiebureau te maken heeft gehad.

Voor een persoonlijk advies bezoek de site Outplacement Amsterdam 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren